Regulament tombolă Susținem Sănătatea!

Tombolă concurs - Susținem Sănătatea!

 

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

S.C.  LONGEVITY CORNER S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Londra nr.36, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/4215/27.03.2018, Cod de înregistrare fiscală RO39097368, telefon: 0753541087, email: info@prolon.ro

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada  02 – 30 Noiembrie 2022 și presupune includerea automată a tuturor clienților care cumpără cel puțin o cutie Prolon - 5 Day, în perioada 02 – 30 Noiembrie 2022, de  pe site-ul www.prolon.ro sau direct din clinica Longevity Room, aflată pe strada Londra nr.36, parter, Sector 1, București.

Orice achiziție efectuată după data de 30 noiemembrie 2022, ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Fiecare client Prolon care achiziționează 1 Kit ProLon - 5 Day (NU este inclus și ProLon ReSet Kit) este înscris automat la tombola cu premii. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

 

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Organizatorul oferă o atenție sporita prelucrarii datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la TOMBOLĂ, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Avem rugămintea sa citiți cu atentie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care vă informăm asupra modului in care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor la TOMBOLĂ.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal consta in indeplinirea obligatiilor aferente organizarii TOMBOLĂ. In acest sens, Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal furnizate de participanti pe site-ul prolon.ro pentru livrarea kit-ului Prolon-5 Day, produs care validează participarea la tombolă.

Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru transmiterea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, Organizatorul va solicita castigatorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele si prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor doar cat este necesar pentru desfasurarea TOMBOLĂ si pentru respectarea obligatiilor legale.

Drepturile participantilor

Participantii la TOMBOLĂ  au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • dreptul la informare si de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator;
  • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
  • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
  • dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constand in transmiterea acestora catre alti operatori;
  • dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a fi necesara vreo justificare;
  • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii castigatorului tombolei atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care si-a exercitat acest drept;
  • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Aveti posibilitatea de a va exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitari scrise transmise la adresa de e-mail info@prolon.ro

Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru buna desfășurare a TOMBOLEI, exista posibilitatea ca Organizatorul sa partajeze datele cu caracter personal ale participantilor cu alti operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar in măsura în care acestia au implementat masuri de protectie adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Sesizari

Pentru intrebari, sesizari sau atunci cand doriti sa va exercitati drepturile legale, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: info@prolon.ro

Daca sunteti nemultumiti de modul in care prelucram datele cu caracter personal sau de modalitatea in care v-am raspuns solicitarilor adresate, aveti posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

 

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Clienții Prolon vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul prolon.ro, de pe Instagramul și Facebookul Prolon Romania și din Newsletter.

Înscrierea la Tombolă se face automat, prin achiziționarea unui kit Prolon-5 Day, în perioada 02 – 30 noiembrie, ora 23.59. Acesta va fi trași la sorți prin random.org și va fi anunțat pe mail cel mai târziu pe data de 2 decembrie 2022.

 

Secțiunea 6. Premiul tombolei

1 x  Apple Watch Series 8
1 x ProLon - 5 Day
1 X ProLon ReSet Kit

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri, iar valoare acestuia este de 4000 lei.

 

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Vor fi desemnați 3 câștigători.  Aceștia vor fi tras la sorți prin random.org și va fi anunțat pe mail pe data de 2 decembrie 2022.

Pentru a fi validat acesta trebuie să achiziționeze cel puțin 1 Kit Prolon-5 Day.

 

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 2 decembrie 2022, după tragerea la sorți, astfel : va fi contactat prin intermediul datelor de contact completate în formularul livrare. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

În cazul în care câștigătorul va face retur produsului, premiul va fi acordat altui participant, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

Premiul va fi trimis după data de 2 decembrie 2022, prin curier.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 1 decembrie 2022, ora 00:00 și poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forta majora care face imposibila desfasurarea TOMBOLEI sau când continuarea acesteia ar atrage incalcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunta participantii cu privire la suspendarea sau incetarea tombolei, publicarea unui anunt pe cel putin una din urmatoarele platforme, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe prolon.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook/Instagram Prolon Romania

 

Secțiunea 11. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la TOMBOLEI se vor solutiona in mod amiabil.

In situatia in care neintelegerile nu pot fi solutionate pe cale amiabila, eventualele litigii vor fi de competenta instantei de la sediul Organizatorului.